សិក្ខាសាលាពង្រឹងការគាំទ្រសហគមន៍សម្រាប់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា
បុគ្គលិក រ៉ក់ បានធ្វើសិក្ខាសាលារយៈពេល២ថ្ងៃជាមួយអាជ្ញាធរ និងសមាជិកសកម្មពី៤ឃុំក្នុងស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង។ សិក្ខាសាលាចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៩ ដល់៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅក្នុងវត្តក្រោលគោ ឃុំក្រោលគោ ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង។
Find us on Facebook